Kim jesteśmy

 

  

 

Misją Stowarzyszenia "UCZEŃ" jest

promowanie Chrystusowej perspektywy postrzegania rzeczywistości poprzez pozytywne oddziaływanie na środowiska z którymi współpracujemy, nauczanie na wysokim poziomie, dbanie o wszechstronny rozwój człowieka w oparciu o prawdy biblijne.

 

Krakowskie Stowarzyszenie Edukacyjne „Uczeń” powstało 27 lipca 2005 roku.Celem powołania KSEU było promowanie szeroko pojętej edukacji chrześcijańskiej w Krakowie. Założycielami były krakowskie Kościoły Ewangeliczne. Członkami są rodzice, nauczyciele oraz osoby którym zależy na przekazywaniu wartości chrześcijańskich, ludzie wierzący w Boże prowadzenie, Jego łaskę i dobro jakie na nas wylewa.

 

KSEU współpracuje z największą chrześcijańską organizacją Association of Christian Schools. ACSI to międzynarodowa organizacja zrzeszająca ponad 130 000 chrześcijańskich placówek edukacyjnych. Współpracujemy również z innymi placówkami prowadzącymi edukację chrześcijańską w Polsce (szkołami, przedszkolami, świetlicami).  

 

KSEU jest organem prowadzącym 2 placówki Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Uczeń" z Oddziałami Integracyjnymi oraz Chrześcijańskie Liceum „Uczeń” w Krakowie. W naszych placówkach kształci się ponad 170 dzieci, zatrudniamy ok 50 nauczycieli. Oferujemy naszym dzieciom pełen pakiet edukacyjny oraz mnóstwo dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (języki obce, zajęcia informatyczne, sportowe (szachy, tenis stołowy), plastyczne, teatralne i inne) a także zapewniamy profesjonalną kadrę nauczycieli oraz różnych specjalistów.  Chcielibyśmy również otworzyć Szkoły Zawodowe, Dom Kultury, Ośrodek Pomocy dla Rodzin, Centrum Medyczne a także organizować konferencje, szkolenia, kursy, warsztaty itp.  

 

 

 Zarzad KSEU

Renata Matuszczak - Prezes, Dariusz Kopyciński - Wiceprezes, Piotr Mrowiec - Skarbnik, John Held - Członek, Agnieszka Cichoń - Członek

Artur Moskała - Dyrektor Biura KSEU 

STATUT STOWARZYSZENIA

                                                

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2015 ROK

     

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK