Zasady finansowania

 

Niewątpliwą zaletą Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej "Uczeń" są stosunkowo niskie opłaty.

Edukacja w szkole w zakresie podstawowym (zajęcia obowiązkowe w wymiarze godzin ustalonym przez MEN)  jest bezpłatna - podobnie, jak w szkołach publicznych.

Pobierane jest jednorazowe wpisowe w wysokości 350 zł, które przeznaczone jest na wyposażenie sal lekcyjnych. 

Pozostałe opłaty związane są jedynie z uczestnictwem w:

  • zajęciach obowiązkowych w zwiększonym wymiarze godzin (j.angielski, informatyka, plastyka, muzyka),
  • zajęciach obowiązkowych dodatkowych (lekcja biblijna,edukacja finansowa, komunikacja interpersonalna),
  • zajęciach opiekuńczych (świetlica).
 

Wysokość tych opłat jest ustalana corocznie przez Edukacyjną Radę Krakowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego "Uczeń". W roku szkolnym 2013/2014 wynosi ona 130 zł miesięcznie za pierwsze dziecko, 100 zł za drugie dziecko, trzecie dziecko bez opłat.

Płatne są również wybrane przez ucznia zajęcia pozalekcyjne, organizowane na życzenie rodziców (np. basen, nauka drugiego języka obcego, nauka gry na instrumentach muzycznych, lekcje tańca).

Tu wysokość opłat zależy od rodzaju zajęć.

Ponieważ koszty związane z prowadzeniem działalności dydaktyczno-opiekuńczej w ChSPU przypadające na 1 ucznia kształtują się na poziomie 700 zł/m-c, z czego 400 zł dotowane jest przez Gminę Kraków, pozostała kwota pozyskiwana jest z dobrowolnych darowizn rodziców oraz innych źródeł (sponsorzy, składki członkowskie KSEU, kiermasze itp.).

Wpłaty i darowizny przyjmowane są na konto:

Krakowskie Stowarzyszenie Edukacyjne "Uczeń"
ul. Seniorów Lotnictwa 5, 31 - 455 Kraków

Bank Zachodni WBK oddział w Krakowie
Numer konta: 31 1090 1665 0000 0001 2213 8952

 

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Uczeń"
ul. Seniorów Lotnictwa 5, 31 - 455 Kraków

Bank Zachodni WBK oddział w Krakowie
Numer konta: 51 1090 1665 0000 0001 2213 9562

 

 

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Uczeń"
ul. Bujaka 15, 30-611 Kraków

Bank Zachodni WBK oddział w Krakowie
Numer konta: 66 1090 1665 0000 0001 2249 1111

 

 

Uwaga!

1. Trwa rekrutacja do:

-Gimnazjum ul. Czerwieńskiego 1, budynek SP 119, tel: 512-086-144

-Szkoły Podstawowej na Kurdwanowie, ul Bujaka 15, tel: 512-086-441

2. "Na początku było Słowo" - informacje o konkursie TUTAJ

3. Kolejny wielki sukces naszych szóstoklasistów!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła 27 maja wyniki Sprawdzianu. Średni wynik osiągnięty przez naszych uczniów wyniósł 31,2 pkt, co plasuje nas po raz kolejny w najwyższej dziewiątej staninie!

Wielkie gratulacje dla uczniów, nauczycieli i Rodziców!

4. Uczniowie wypowiedzieli się na temat naszej szkoły na łamach jednej z gazet. Artykuł dostępny w zakładce "Szkolne FAQ". Zapraszamy do lektury!

5. Nasza szkoła w wiadomościach TVN! Zachęcamy do obejrzenia materiału: Tutaj

 

     

User Login