Zasady finansowania

 

Niewątpliwą zaletą Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej "Uczeń" są stosunkowo niskie opłaty.

Edukacja w szkole w zakresie podstawowym (zajęcia obowiązkowe w wymiarze godzin ustalonym przez MEN) jest bezpłatna - podobnie, jak w szkołach publicznych.

Pobierane jest jednorazowe, bezzwrotne wpisowe w wysokości 500 zł. Kwota powyższa będzie obowiązywać począwszy od roku szkolnego 2015-2016.

Pozostałe opłaty związane są jedynie z uczestnictwem w:

  • zajęciach obowiązkowych w zwiększonym wymiarze godzin (j.angielski),
  • zajęciach obowiązkowych dodatkowych (lekcja biblijna, komunikacja interpersonalna / psychoedukacja ),
  • zajęciach opiekuńczych (świetlica).
 

Wysokość tych opłat jest ustalana corocznie przez Edukacyjną Radę Krakowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego "Uczeń". W roku szkolnym 2014/2015 wynosi ona 130 zł miesięcznie za pierwsze dziecko, 100 zł za drugie dziecko, trzecie dziecko bez opłat.

Płatne są również wybrane przez ucznia zajęcia pozalekcyjne, organizowane na życzenie rodziców (np. nauka drugiego języka obcego, nauka gry na instrumentach muzycznych, lekcje tańca). Rodzice mogą skorzystać z płatnych zajęć logopedycznych oraz fizjoterapii/rehabilitacji. Szczegóły podawane są na początku roku szkolnego.

Tu wysokość opłat zależy od rodzaju zajęć.

Ponieważ koszty związane z prowadzeniem działalności dydaktyczno-opiekuńczej w ChSPU przypadające na 1 ucznia kształtują się na poziomie 700 zł/m-c, z czego 450 zł dotowane jest przez urząd Miasta Krakowa, pozostała kwota pozyskiwana jest ze źródeł darowizny rodziców.

Wpłaty i darowizny przyjmowane są na konto:

 

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Uczeń"
ul. Seniorów Lotnictwa 5, 31 - 455 Kraków

Bank Zachodni WBK oddział w Krakowie
Numer konta: 51 1090 1665 0000 0001 2213 9562

 

Krakowskie Stowarzyszenie Edukacyjne "Uczeń"
ul. Seniorów Lotnictwa 5, 31 - 455 Kraków

Bank Zachodni WBK oddział w Krakowie
Numer konta: 31 1090 1665 0000 0001 2213 8952

 

 

 

Informacja o naszej szkole znalazła się w wiadomościach TVN! Zachęcamy do obejrzenia materiału: Tutaj

7 czerwca 2014, w przepiękny słoneczny sobotni dzień na terenie naszej szkoły zorganizowaliśmy II Piknik Rodzinny. Wydarzenie to upamiętnia krótki filmowy reportaż, na którego obejrzenie serdecznie zapraszamy: Tutaj

 

 

     

 

User Login